gezien op RSA gezien op RSA
Koppel onderzoek aan je vak!
onderlijning
P-reviews wil inzichten van wetenschappelijk onderzoek koppelen aan concrete lespraktijk.
De bedoeling is om...
  • 6 vakdidactische reviews te schrijven (3 voor het basisonderwijs en 3 voor het secundair onderwijs)
  • een ontwerpkader op te stellen voor het schrijven van praktijkgerichte vakdidactische reviews met aandacht voor leesbaarheid, een brede verspreiding en praktijkrelevantie
Veel leesplezier!
Vak Wereldoriëntatie
Wetenschap is voor iedereen, ook kinderen.
Maar hoe doen we dat?
Vak Taal
Komt de woordenschatontwikkeling voldoende spontaan op gang wanneer je de kleuters een rijk taalaanbod biedt en veel spreekkansen geeft?
Vak Lichamelijke Opvoeding
Wat zijn de ingrediënten voor een les LO waarbij de leerlingen gemotiveerd zullen zijn-worden-blijven? Wat zijn de do’s en don’ts voor de leerkracht LO?