diagnose onder de microscoop uitgebreide bijsluiter op de onderzoekstafel (praktijk)voorschrift dagelijkse inname voor de praktijk
gezien op TED gezien op TED
“Wetenschap is voor iedereen, ook kinderen”
Ka  j  l zen  at e  hie  st at?

De resultaten van de peiling eindtermen ‘natuur’ tonen aan dat binnen wetenschapsonderwijs naast aan kennis, meer aandacht besteed moet worden aan inzichten en vaardigheden, en het evalueren ervan.
Deze vaststelling onderstreept het belang van onderzoekend leren,
namelijk kinderen bouwen wetenschappelijke kennis op
vanuit een door hen zelf uitgevoerd onderzoek.

Deze review gaat het effect na van onderzoekend leren op de
wetenschappelijke geletterdheid van lagere schoolkinderen.
Dit omvat enerzijds het leren van wetenschappelijke concepten
en anderzijds het stimuleren van onderzoeksvaardigheden.
Binnen deze review wordt de klemtoon gelegd op twee didactische methodes die verondersteld worden het onderzoekend leren binnen wetenschapsonderwijs te ondersteunen, namelijk metacognitief leren en samenwerkend leren.