Colofon

Doelstellingen

P-reviews wil inzichten van wetenschappelijk onderzoek koppelen aan concrete lespraktijk.
De bedoeling is om...

Binnen het project is voorzien dat een externe review-board de kwaliteit van het proces en de output van het project mee zal evalueren. De externe review-board worden geselecteerd op basis van criteria van wetenschappelijke expertise en vertrouwdheid met de onderwijspraktijk.

Wie zijn we?

P-reviews logo

Editorial board voor P-reviews, Praktijkgerichte vakdidactische reviews van onderzoek:

Job De Meyere – Thomas More Kempen vzw

Bieke De Fraine – KU Leuven

Renaat Frans – KHLIM

Kristof Van de Keere – Katholieke Hogeschool Vives

Contact: P-reviews editorial board

soepreviews@gmail.com

Vormgeving website, publicaties, e-boeken: Marc Herman (Artefact)

P-reviews, Praktijkgerichte vakdidactische reviews van onderzoek, is een project binnen het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven

Naast de coördinerende instelling Thomas More Kempen vzw nemen volgende partnerinstellingen deel aan het project: KU Leuven, Katholieke Hogeschool VIVES, KHLIM, KAHO-HUB, CVO Limlo

logos-colofon

P-reviews, Praktijkgerichte vakdidactische reviews van onderzoek is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.

Auteurs

  1. Paul JanssenswillenGeschiedenisonderwijs en etnisch-culturele diversiteit: Hoe begin je eraan? (P-review Vak Geschiedenis, pdf, e-boek)
  2. Kristof Van De Keere & Stephanie VervaetWetenschapsonderwijs in de lagere school: Hoe pak je het aan? (P-review Vak Wereldoriëntatie)
  3. Laura Tamassia & Renaat FransOnderwijs in wetenschappen: beter geïntegreerd of niet? (P-review Vak Natuurwetenschappen, pdf, e-boek)
  4. Helena TaelmanDe effectiviteit van woordenschatinterventies in de kleuterklas (P-review Vak Taal, pdf, e-boek)
  5. Kristof Van WerdeBestaat er evidentie voor verbeterde leerprestaties en attituden door context-geleide benaderingen in wetenschapsonderwijs? (P-review Vak Wetenschapsonderwijs, pdf, e-boek)
  6. Isabel TallirMotivatie van leerlingen binnen de lessen lichamelijke opvoeding in het lager en secundair onderwijs: Hoe pak je het aan? (P-review Vak Lichamelijke Opvoeding, pdf, e-boek)

Credits